Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/13/2019
Tytuł Usługa sprzątania i utrzymanie czystości w pomieszczeniach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w:

·        pomieszczeniach dydaktycznych budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej

·        pomieszczeniach dydaktycznych budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – skrzydła dydaktyczne

·        sali dydaktycznej w budynku nr 15, Ip.

2.Szczegółowy opis przedmiotu, zakres i sposób realizacji został opisany w Załączniku nr 3 do  SIWZ

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-02-22
Termin składania ofert 2019-03-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl


 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 05.03.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

 


Wynik
Opublikowany
2019-03-30
Powrót do listy