Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu TKB/1/ekspertyza/2019
Tytuł wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej attyki budynku wysokiego Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest „ wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej attyki budynku wysokiego

      Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b” ,

      która winna zawierać :

a)      opis przedmiotu opracowania i celu jakiemu ma służyć,

b)      opis stanu istniejącego, stanu technicznego elementów, opisu uszkodzeń,

c)      opis dokonanych odkrywek i badań,

d)      dokumentacja fotograficzna,

e)      oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji żelbetowej attyki i konstrukcji wsporczej,

f)        ustalenie nośności elementów konstrukcyjnych w stanie istniejącym,

g)      wykonanie sprawdzającej analizy nośności konstrukcji dla zamocowanych już anten,

h)      podanie wytycznych do projektu napraw i wzmocnień konstrukcji,

i)        określenie granicznych warunków brzegowych do mocowania kolejnych anten,

j)        wykonanie inwentaryzacji konstrukcyjnej w wersji elektronicznej,

k)        wykonanie projektu prac naprawczych z opisem

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2019-02-19
Termin składania ofert 2019-02-28 15:30
Status Zakończony
Osoba do kontaktu
Aleksandra Kurowska
Dział Budowlano-Techniczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 11 03, e-mail: aleksandra.kurowska@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-03-06
Powrót do listy