Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/11/2019
Tytuł Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla potrzeb MAB
Opis

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu naukowo-badawczego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: „Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer”


Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ) na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie Komisji Europejskiej. W tym celu należy pobrać załączony plik w formacie xml, a następnie wejść na stronę: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd i postępować zgodnie z instrukcją.


W/w postępowanie dostępne jest pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/194614

UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-02-01
Termin składania ofert 2019-03-07 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-03-13
Powrót do listy