Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/10/2019
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - mikroskop odwrócony – 1 szt.   

Pakiet nr 2        - inkubator z wytrząsaniem  – 1 szt.    

Pakiet nr 3        - mieszadło magnetyczne z grzaniem – 1 szt.

Pakiet nr 4         - termomikser – 1 szt.

Pakiet nr 5        -  sterylizator parowy – 1 szt.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-01-30
Termin składania ofert 2019-02-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Dotyczy Pakietu: 2, 3, 4:

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 11.02.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.Wynik
Opublikowany
2019-02-21
Powrót do listy