Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu II+ 9/2018
Tytuł Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania materiału tkankowego.
Opis

Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 3A działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje o udzielanym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i zaprasza do składania ofert  na usługę polegającą na przeprowadzeniu badania materiału tkankowego. Usługa będzie wykonana z programu pn. „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2018-10-15
Termin składania ofert 2018-10-23 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu

Joanna Borzyszkowska

Centrum Transferu Technologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Pokój 324

tel. 58 349 10 09

fax. 58 349 11 85

woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk


Wynik
Opublikowany
2018-10-23
Powrót do listy