Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/79/2018
Tytuł Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Katedry i Zakładu Biochemii.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Katedry i Zakładu Biochemii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne, jakościowe oraz ilości określa załącznik  nr 3 i 4 do SIWZ.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-08-01
Termin składania ofert 2018-09-18 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-09-20
Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Powrót do listy