Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/36/2018
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 12 pakietach
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 12 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
        - termomikser – szt. 1;  

Pakiet nr 2         - wytrząsarka o ruchu drgającym – szt. 1;  
Pakiet nr 3
         -  aparat do oznaczania temperatury topnienia ciał stałych – 1 szt.

Pakiet nr 4
        - zamrażarka niskotemperaturowa (I) – szt. 1;  

Pakiet nr 5
         -  miniwirówka – 1 szt.

Pakiet nr 6
         -  system do termostabilizacji perfuzatu i środowiska inkubacyjnego – 1 szt.

Pakiet nr 7         - zamrażarka niskotemperaturowa (II)– szt. 1;  
Pakiet nr 8         -  zamrażarka niskotemperaturowa (III)– 1 szt.
Pakiet nr 9
        - wytrząsarka o ruchu orbitalnym – szt. 2;  

Pakiet nr 10
      -  mieszadło – szt. 1;  

Pakiet nr 11
      -  spektrofotometr – 1 szt.

Pakiet nr 12
     - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas i jonizacją elektronową – szt. 1;  

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-05-08
Termin składania ofert 2018-05-18 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-06-07
Powrót do listy