Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu II+ 3/2018
Tytuł Wykonanie prototypów urządzenia medycznego.
Opis
Wykonanie prototypów urządzenia medycznego. Usługa będzie finansowana z programu pt. „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.
Ofertowanie będzie przebiegało w 2 etapach.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2018-04-03
Termin składania ofert 2018-04-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Martyna Wesserling
Centrum Transferu Technologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Pokój 324
tel. 58 349 10 09 fax. 58 349 11 85
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk

Wynik
Opublikowany
2018-05-04
Powrót do listy