Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/20/2018
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego, serwerów i pomocy dydaktycznych w 7 pakietach
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, serwerów i pomocy dydaktycznych w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1         - system do analizy jakościowej i ilościowej DNA i RNA – szt. 1;
Pakiet nr 2
         -  sekwenator kwasów nukleinowych w technologii następnej generacji – szt. 1;

Pakiet nr 3
        - serwer obliczeniowy do archiwizacji danych z sekwencjonowania w technologii następnej generacji  – szt. 1;   

Pakiet nr 4
        - rozszerzający moduł dyskowy posiadanego serwera – szt. 2;

Pakiet nr 5
         - zestaw do automatycznej izolacji subfrakcji krwi i materiału genetycznego – szt. 1;

Pakiet nr 6
        - automatyka zawiadująca przestrzenią niskich temperatur repozytorium z jednostką mrożącą – szt. 1;   

Pakiet nr 7
        - model lewej górnej szczęki –  szt. 1;

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-03-15
Termin składania ofert 2018-05-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-06-04
Powrót do listy