Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/18/2018
Tytuł Dostawa systemu telewizji dydaktycznej oraz sprzętu multimedialnego do budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telewizji dydaktycznej wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie sal wykładowych, seminaryjnych oraz pokojów odpraw w sprzęt multimedialny w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-03-13
Termin składania ofert 2018-04-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-04-20
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 13.11.2017 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
Powrót do listy