Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/13/2018
Tytuł Kontynuacja termomodernizacji budynków GUMed w tym budynku nr 15 w ramach projektu pn. „Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15” nr POIS.01.03.01-00-0022/16
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku nr 15 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku 
2.   
Budynek nr 15 jest pod opieką konserwatora zabytków. Budynek figuruje w wykazie zabytków nieruchomych, wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3.    Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Pakiet 1  wykonanie izolacji ścian piwnic, ocieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia, Pakiet 2 – wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej.Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 23.03.2018r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Wzór oświadczenia w załączeniu.
 
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-03-02
Termin składania ofert 2018-03-23 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-03-23
Powrót do listy