Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/3/2018
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomocy dydaktycznych ujętych w 3 pakietach
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomocy dydaktycznych ujętych w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-00).
2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  r 3 do SIWZ:
Pakiet nr 1        - detektor fluorescencyjny wzbudzany laserem – 1 szt.
Pakiet nr 2
        -  system do mikroekstrakcji fazy stałej SPME -  1 szt.

Pakiet nr 3
        - defibrylator AED do ćwiczeń – 6 szt.  Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-02-20
Termin składania ofert 2018-03-30 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-03-30
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 13.11.2017 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
Powrót do listy