Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/4/2018
Tytuł Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 24.01.2018 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


 

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Zapytanie o cenę
Data publikacji 2018-01-24
Termin składania ofert 2018-01-24 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-02-06
Powrót do listy