Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/62/2017
Tytuł Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku 
nr 3
do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
        - urządzenie mobilne do badań transiluminacji głowy w bliskiej podczerwieni szt. 1
Pakiet nr 2         -głowica echokardiograficzna przezprzełykowa kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego echokardiografem Vivid E9 firmy GE szt. 1
Pakiet nr 3
        - pompa infuzyjna jednostrzykawkowa szt. 1

Pakiet nr 4
        - monitor pomiaru poziomu analgezji szt. 2

Pakiet nr 5
         - defibrylator treningowy szt. 1

Pakiet nr 6
        - piec UV szt. 1

Pakiet nr 7
        - system do ciśnieniowego pakowania kapilar kwarcowych szt. 1
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-08-22
Termin składania ofert 2017-09-06 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-09-06
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja