Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/60/2017
Tytuł Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 8 pakietach
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach realizowanego projektu STRATEGMED-METENDOPHA.
2.    
Asortyment przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet 1 – Pakiet 8).
3.     Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia, zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ, Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może zmieniać ilości oraz parametrów podanych w załączniku nr 3 do SIWZ (pakiet 1 – Pakiet 8).Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-08-17
Termin składania ofert 2017-10-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-10-30
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja