Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/1/2017
Tytuł Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Opis 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży  z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
2. Termin realizacji ubezpieczenia : 48 miesięcy, przewidywany okres ubezpieczenia: od dnia 31 stycznia 2017r. do dnia 30 stycznia 2021r.
3. Polisy wystawione zostaną na okresy roczne.
4. Składka płatna jednorazowo za każdą roczną polisę w terminie 14 dni od daty początkowej ubezpieczenia rocznego.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-01-13
Termin składania ofert 2017-01-23 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-01-23
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja