Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/103/2016
Tytuł Dostawa , montaż i uruchomienie klinicznych stanowisk symulacyjnych
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa , montaż i uruchomienie klinicznych stanowisk symulacyjnych (unit stomatologiczny, głowa z tułowiem) wraz z krzesłem dla operatora – 12 szt. dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach realizowanej inwestycji pn: „Adaptacja pomieszczenia na salę fantomów dla Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej w Gdańsku przy ul. Orzeszkowej 18”.Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.                              
Wzór oświadczenia w załączeniu.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-12-28
Termin składania ofert 2017-02-03 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-02-16
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja