Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/100/2016
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 3 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 3 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.   2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku                                 nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1
       - zestaw aparaturowy do analizy białek komórkowych z wykorzystaniem technologii kulek magnetycznych wyznakowanych barwnikami fluorescencyjnymi – szt. 1;

Pakiet nr 2
        - chromatograf gazowy  – szt. 1;

Pakiet nr 3        - aparat do kriochirurgii  – szt.1.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-12-01
Termin składania ofert 2016-12-14 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-12-14
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 14.12.2016 r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.                              
Wzór oświadczenia w załączeniu.Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja