Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/94/2016
Tytuł Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Zapytanie o cenę
Data publikacji 2016-11-14
Termin składania ofert 2016-11-14 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-11-23
                                                                                                               
Gdańsk, dnia 23.11.2016 r.
   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

(art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo Zamówień Publicznych -tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  
Postępowanie nr ZP/94/2016 prowadzone w trybie „zapytania o cenę”  na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego do jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2) – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja