Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/73/2016
Tytuł Roboty malarskie pomieszczeń Domu Studenta nr 1 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach Domu Studenta Nr 1, blok B, C Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 9 w Gdańsku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót malarskich:
-         Blok „B” – 34 pokoje, korytarz I piętra
-         Blok „C” – 33 pokoje, klatka schodowa
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-08-24
Termin składania ofert 2016-09-08 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-09-08
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 08.09.2016 r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych.Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Wzór oświadczenia w załączeniu.Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja