Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/62/2015
Tytuł Dostawa odzieży dla studentów
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży medycznej dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określa załączniki nr 2 do SIWZ – formularz rzeczowo-cenowy.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-08-20
Termin składania ofert 2015-08-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-08-31
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja