Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/59/2015
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1
       - mikrowirówka laboratoryjna  – szt. 1;

Pakiet nr 2
        - automatyczny osmometr do pomiaru os molalności i temperatury krzepnięcia cieczy – szt. 1;

Pakiet nr 3
       - system oczyszczania wody – szt. 1;Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-07-31
Termin składania ofert 2015-08-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-08-13
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja