Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/44/2015
Tytuł Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z montażem węzła cieplnego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z montażem węzła cieplnego w budynku byłej pralni przy ul. Dębowej 25.
2.     Zakres zamówienia obejmuje: ·        wykonanie prac budowlanych polegających na wydzieleniu w istniejącej kubaturze piwnicy pomieszczeń oznaczonych na dokumentacji numerami  -1,43 i -1,44, ·        wykonanie instalacji węzła cieplnego dla potrzeb instalacji centralnego  ogrzewania , ciepła technologicznego i ciepłej wody   użytkowej w pomieszczeniu Nr -1,44,
·       
wykonanie węzła rozdzielaczowego w pomieszczeniu nr Nr -1, 43 wraz z docelowym podłączeniem do instalacji co,ct i c.w.u obiektu Centrum Symulacji medycznej,

·         montaż automatyki i urządzeń pomocniczych
·       
montaż instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia węzła i obsługującej pomieszczenia
·        montaż orurowania i izolacji termicznej
·        wykonanie instalacji w-k w obrębie pomieszczeń -1,43;-1,44.
3. Szczegółowy zakres prac zawierają następujące dokumenty stanowiące Załącznik nr  5 do SIWZ:
·        projekty wykonawcze węzła cieplnego
·        STWiOR
·        przedmiary robót


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-06-18
Termin składania ofert 2015-07-06 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-07-08
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja