Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/39/2015
Tytuł Sukcesywna dostawa jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowi załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ.

3.    Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości. Zaoferowanie towaru sprzecznego z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.
.
Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się od ilości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-06-09
Termin składania ofert 2015-06-19 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-06-19
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja