Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/37/2015
Tytuł Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z instalacjami chłodniczo-wentylacyjnymi w pomieszczeniu chłodni budynku Biobanku
Opis Zakres rzeczowy obejmuje dokończenie robót związanych z przystosowaniem pomieszczenia chłodni do zamówionych w oddzielnym postępowaniu urządzeń. Szczegółowy zakres ilościowy oraz jakościowy robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ – dokumentacja techniczna stanowiącym:
Zał. 2.1 – przedmiary robót                
Zał. 2.2 – opis techniczny
                    
Zał. 2.3 – STWiOR

Zał. 2.4 – rzut pomieszczeniaTyp przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-06-03
Termin składania ofert 2015-06-18 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-06-23
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja