Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/115/2018
Tytuł Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – ZIMA 2019
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku zimowego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - ZIMA 2019: zimowisko w Karkonoszach w Karpaczu (planowana liczba uczestników: 40 osób)

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku  nr 3 do niniejszej SIWZ.

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby uczestników wypoczynku z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie to nie będzie większe niż 12 osób.

Ostateczna liczba uczestników zostanie podana Wykonawcy na co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tytułu różnicy wynikającej pomiędzy przewidywaną,  a ostateczną liczbą zamawianych skierowań.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-11-27
Termin składania ofert 2018-12-07 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-12-13
Powrót do listy