Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/111/2018
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego oraz rozbudowa mikroskopu ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego oraz rozbudowa mikroskopu ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (I) – szt. 1;

Pakiet nr 2        - wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (II) – szt. 1;

Pakiet nr 3        -  wytrząsarka typu Vortex – szt. 5;

Pakiet nr 4         - rejestrator holterowski ciśnienia krwi (I) – szt. 1;

Pakiet nr 5        - rejestrator holterowski ciśnienia krwi (II) – szt. 2;

Pakiet nr 6        - laboratoryjna lampa UV – szt. 1;

Pakiet nr 7        - rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego 24 mikroskopów o system wizyjno konsultacyjny – zgodnie z załącznikiem nr 3;


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-11-07
Termin składania ofert 2018-11-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-11-23
Powrót do listy