Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 2/PolSenior2/2018
Tytuł usługa utworzenia, instalacji oraz serwisu struktury zanonimizowanej bazy danych elektronicznego rekordu respondenta
Opis Przedmiotem zamówienia jest usługa utworzenia, instalacji oraz serwisu struktury zanonimizowanej bazy danych elektronicznego rekordu respondenta w ramach realizowanego projektu „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”, nr umowy 6/5/4.2/NPZ/2017/1203/12057 finansowanego ze środków Narodowego Program Zdrowia  w zakresie punktu 4.2 Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się” - akronim PolSenior2. 


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2018-11-02
Termin składania ofert 2018-11-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Anna Klekotko
Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Prewencji i Dydaktyki,
80-210 Gdańsk, ul. Dębinki 7, pok. 104Wynik
Opublikowany
2018-11-16
Powrót do listy