Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu II+_10/2018
Tytuł Testowanie butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych
Opis

Testowanie butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych. Usługa będzie finansowana z programu pt. „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. Tytuł projektu „Nadprodukcja i oczyszczanie ludzkiej butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy w systemie ekspresyjnym pozwalającym na otrzymanie genetycznie rekombinowanych aktywnych form tych enzymów zaprojektowanych do stosowania ich w biosensorach”, Zadanie 4. Testowanie otrzymanych białek jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych”.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2018-10-26
Termin składania ofert 2018-11-05 15:30
Status Zakończony
Osoba do kontaktu

Jacek Jasiecki

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
tel. 58 349 19 72, e-mail: jacek.jasiecki@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-11-08
Powrót do listy