Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/104/2018
Tytuł Uruchomienie 13 pracowni cyfryzacji i obrazowania wchodzących w skład Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest Uruchomienie 13 pracowni cyfryzacji i obrazowania wchodzących w skład Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego w budynku nr 48 wraz z zintegrowaniem z zaimplementowanym systemem BBMS.

2.    Szczegółowy zakres robót określają następujące dokumenty:

·        załącznik nr 3 do SIWZ – opis planowanych prac, rysunki;

·        załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacje techniczne (A-teletechniczna i elektryczna, B-budowlana, C-sanitarna);

·        załącznik nr 5 do SIWZ – przedmiar robót;

·        załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy.

3.     W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania wszystkich niezbędnych prób  i badań oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dodatkowo wymagany jest remont pomieszczenia    nr 2/11 nie ujętego w opisie pomieszczeń – zał. nr 3 do SIWZ.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-10-25
Termin składania ofert 2018-11-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-01-07
Powrót do listy