Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/101/2018
Tytuł Dostawa detektor fluorescencyjny wzbudzany laserem
Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa detektora fluorescencyjnego wzbudzanego laserem stanowiącego wyposażenie do systemu elektroforezy kapilarnej w ramach realizowanego projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-00).

Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Urzędowym Dzienniku Unii Europejskiej 15.10.2018 r.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie Komisji Europejskiej. W tym celu należy pobrać załączony poniżej plik w formacie xml, a następnie wejść na stronę: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-10-17
Termin składania ofert 2018-11-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-12-11
Powrót do listy