Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/92/2018
Tytuł Dostawa toru wizyjnego oraz pomocy dydaktycznych
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa toru wizyjnego oraz pomocy dydaktycznych ujęta w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.   Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1 - modernizacja toru audio wizyjnego – 1 kpl.

Pakiet nr 2  -  fantom do nauki i treningu punkcji lędźwiowej – 1 szt.

                    - fantom do nauki pielęgnacji stomii – 1 szt.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-09-25
Termin składania ofert 2018-11-02 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-11-21
Powrót do listy