Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/91/2018
Tytuł Dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.

Na przedmiot zamówienia składają się pompy infuzyjne jednostrzykawkowe w ilości 2 sztuk, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-09-17
Termin składania ofert 2018-10-02 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-10-08
Powrót do listy