Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/86/2018
Tytuł Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 7 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis
1.   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 pakietów (części):
Pakiet 1Pakiet 7 - odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne
Dotyczy Pakietu 3

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 28.09.2018r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Wzór oświadczenia został przesłany na maile podane w formularzu ofertowym. Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-08-21
Termin składania ofert 2018-09-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-10-23
Powrót do listy