Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/84/2018
Tytuł Dostawa oprogramowania i sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis
1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania i sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2.     Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1         - wytrząsarka (I) – szt. 1;
Pakiet nr 2         - mieszadło magnetyczne z grzaniem – szt. 1;
Pakiet nr 3         -  wytrząsarka (II) – szt. 1;
Pakiet nr 4         - aspirator próżniowy – szt. 1;
Pakiet nr 5         -  oprogramowanie do analizy danych z mikromacierzy ekspresyjnych i sekwencjonowania 
Pakiet nr 6         -  system do dokumentacji żeli elektroforetycznych + aparat do elektroforezy poziomej
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-08-16
Termin składania ofert 2018-08-27 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-09-03
Powrót do listy