Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu II+_6/2018
Tytuł Szkolenie z zakresu wyceny technologii medycznych
Opis Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego spotkania szkoleniowo-warsztatowego z zakresu wyceny technologii medycznych dla pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z zapewnieniem cateringu w ramach realizowanego projektu pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr umowy 10/W1/POIR/II/2017, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności_+”

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2018-08-14
Termin składania ofert 2018-08-24 15:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Łukasz Świacki
Sekcja Zaopatrzenia
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 11 50, e-mail: lukasz.swiacki@gumed.edu.plWynik
Opublikowany
2018-08-27
OGŁOSZENIE WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia14 sierpnia 2018 r.
Szkolenie z zakresu wyceny technologii medycznych

Usługa będzie finansowana z programu Inkubator Innowacyjności+ w ramach Projektu pt. „Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych
i przedsiębiorstwach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wpłynęła jedna oferta, która spełniła kryteria formalne:
Investin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-341, ul. Radna 12

Dziękujemy za udział w procedurze i złożenie oferty.

Gdańsk, dnia 27.08.2018 r.
Powrót do listy