Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/82/2018
Tytuł Dostawa ciśnieniomierzy i wag z analizatorem składu ciała
Opis
1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciśnieniomierzy i wag z analizatorem składu ciała w projekcie POLSENIOR2 w ramach projektu: „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”- U M O W A nr 6/5/4.2/NPZ/2017/1203/12057 w ramach Narodowego Programu Zdrowia w zakresie punktu 4.2 Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.”
2.     Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1         - ciśnieniomierz – 138 sztuk.
Pakiet nr 2         - waga z analizatorem składu ciała – 138 sztuk.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-08-09
Termin składania ofert 2018-08-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-09-10
Powrót do listy