Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/80/2018
Tytuł dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych ujętych w 7 pakietach
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych ujętych w 7 pakietach w ramach realizacji projektu „Inkubator innowacyjności +” współfinansowanego ze środków na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-08-08
Termin składania ofert 2018-09-17 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-09-18
Powrót do listy