Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Pobierz wszystkie pliki | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/77/2018
Tytuł Dostawa pomocy dydaktycznych oraz łóżek ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis
1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz łóżek ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.
2.     Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1         -  zaawansowane trenażery do nauki iniekcji i pomiaru ciśnienia – 1 szt. + 3 szt. + 1 szt.
Pakiet nr 2         - trenażery - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Pakiet nr 3         -  defibrylatory szkoleniowe i plecak ratowniczy – 3 szt. + 1 szt.
Pakiet nr 4         - łóżka wyposażenie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-07-28
Termin składania ofert 2018-09-10 00:00
Status Opublikowany
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Załączniki
Zdjęcia
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja