Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/70/2018
Tytuł Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach II piętra Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach II piętra Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy  ul. Dębinki 1 w Gdańsku.
Szczegółowy zakres ilościowy oraz jakościowy robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia został zawarty w przedmiarze robót, opis instalacji,  STWiOR oraz rysunki, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-07-27
Termin składania ofert 2018-08-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-08-28
Powrót do listy