Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/68/2018
Tytuł Dostawa aparatury medycznej ujętej w 8 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis
1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej ujętej w 8 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.
2.     Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1         - pompy infuzyjne jednostrzykawkowe i objętościowe – 4 szt. + 5 szt.   
Pakiet nr 2         - pompy infuzyjne jednostrzykawkowe -  2 szt.  
Pakiet nr 3         -  aparat EKG – 1 szt.
Pakiet nr 4         - defibrylator do nauki zaawansowanych procedur ratowniczych – 1 szt.   
Pakiet nr 5         -  stanowisko do resuscytacji noworodka – 1 szt.
Pakiet nr 6         -  lampy zabiegowe – 19 szt.
Pakiet nr 7         - wózki zabiegowo opatrunkowe i reanimacyjne oraz stanowiska do badania i pielęgnacji noworodka – 3 szt. + 6 szt. + 1 szt. + 4 szt.  
Pakiet nr 8         -  ssaki – 4 szt. + 2 szt.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-07-19
Termin składania ofert 2018-07-31 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-08-20
Powrót do listy