Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/71/2018
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1         - system SPE 12-stanowiskowy – 1 szt.   
Pakiet nr 2         - wytrząsarka o ruchy o kołowym –  1 szt.  
Pakiet nr 3         -  aparat do oznaczania temperatury topnienia ciał stałych – 1 szt.
Pakiet nr 4         - miniwirówka – 2 szt.   
Pakiet nr 5         -  pojemnik do przechowywania próbek w pudełkach – 1 szt.
Pakiet nr 6         -  inkubator  CO2 – 1 szt.
Pakiet nr 7         - zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.  
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-07-19
Termin składania ofert 2018-07-30 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-07-30
Dotyczy Pakietu 1, 3, 5,
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 30.07.2018r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Wzór oświadczenia w załączeniu. 

Powrót do listy