Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/64/2018
Tytuł Dostawa projektora i sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis
1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora i sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.     Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1         - próżniowy zestaw wyparny – 1 kpl.   
Pakiet nr 2         - inkubator z wytrząsaniem-  1 szt.  
Pakiet nr 3         -  reaktor mikrofalowy – 1 szt.
Pakiet nr 4         - wytrząsarka typu Vortex – 1 szt.   
Pakiet nr 5         -  aparat do oznaczania temperatury topnienia ciał stałych – 1 szt. Pakiet nr 6         -  zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.
Pakiet nr 7         - projektor multimedialny – 1 szt.  
Pakiet nr 8         -  system klatek indywidualnie wentylowanych – 1 kpl.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg ograniczony
Data publikacji 2018-07-05
Termin składania ofert 2018-07-17 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-07-17
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 17.07.2018 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.  
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja