Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 1/POWER-STAŻE/2018
Tytuł Usługa przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy
Opis Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu wstępnych profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy - potwierdzonych stosownymi orzeczeniami/zaświadczeniami lekarskimi - niezbędnych do podjęcia staży krajowych przez 9 studentów - Uczestników Projektu: „Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków Zdrowie Publiczne i Zdrowie Środowiskowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego." realizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2018-06-19
Termin składania ofert 2018-06-22 15:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Magdalena Juszko
Gdański Uniwersytet Medyczny
Sekcja ds. Rozliczeń Projektów
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 28, e-mail: magdalena.juszko@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-06-25
Powrót do listy