Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Pobierz wszystkie pliki | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/61/2018
Tytuł Wykonanie robót instalacyjnych wraz z towarzyszącymi im robotami budowlanymi w pomieszczeniach budynku Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1
Opis Szczegółowy zakres robót określają  następujące dokumenty: ·        
Przedmiary robót – załącznik nr 6 do SIWZ
·        
STWiOR – załącznik nr 3 do SIWZ.
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-06-10
Termin składania ofert 2018-06-28 09:00
Status Opublikowany
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Załączniki
Zdjęcia
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja