Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/55/2018
Tytuł Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji  pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
       - system nadzoru okołoporodowego  – 1 kpl.

Pakiet nr 2
        -  respirator stacjonarny – 6 szt.

Pakiet nr 3        - respirator średniej klasy – 9 szt.
Pakiet nr 4
       - zestaw do ECMO – 2 szt.

Pakiet nr 5        -  pompa do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej – 2 szt.
Pakiet nr 6
        - urządzenie grzewczo-chłodzące – 2 szt.

Pakiet nr 7        - aparat ultrasonograficzny – 1 szt.
Pakiet nr 8
        -  zestaw do krążenia pozaustrojowego – 2 kpl

Pakiet nr 9
        - aparat do śródoperacyjnego pomiaru przepływów krwi w naczyniach – 2 szt.

Pakiet nr 10
     - system do autotransfuzji – 1 szt.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-06-06
Termin składania ofert 2018-07-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-08-20
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 20.07.2018 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.  
Powrót do listy