Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/54/2018
Tytuł Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 7 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.     Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na  7 pakietów (części):
Pakiet 1 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych
Pakiet 2 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych
Pakiet 3 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych
Pakiet 4 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych
Pakiet 5 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych
Pakiet 6 –  odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych
Pakiet 7 –  odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych
3.     Asortyment przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo- cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet 1- Pakiet 7).
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-06-05
Termin składania ofert 2018-07-17 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-08-03
Powrót do listy