Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/53/2018
Tytuł Remont wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki w Gdańsku:
1)       Portierni 152b,
2)       holu głównego,
3)       pomieszczeń 24, 24a,  25, 26, 26a, 429, 530, 531
2.     Zakres rzeczowy obejmuje:
a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe, przebicia,
b) roboty tynkarskie i malarskie
c) prace sanitarne, wentylacyjne , elektryczne
d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-05-30
Termin składania ofert 2018-06-14 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-06-27
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 14.06.2018 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
Powrót do listy