Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/52/2018
Tytuł Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu multimedialnego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis
1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu multimedialnego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.  
2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami parametrów technicznych sprzętu, ilości, instalacji określono w załączniku nr 3 do SIWZ.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-05-30
Termin składania ofert 2018-07-09 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-07-23
Powrót do listy