Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/49/2018
Tytuł Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
Opis 1.   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w asortymencie i konfiguracji określonej w załączniku nr 3 do SIWZ oraz szacunkowej ilości określonej w załączniku nr 4 do SIWZ.
2. 
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  nr 3 do niniejszej SIWZ:
·      
pakiet 1 -  komputery, monitory, notebooki, akcesoria i oprogramowanie
·       
pakiet 2 - drukarki
·       
pakiet 3 - serwery i sprzęt sieciowyTyp przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-05-28
Termin składania ofert 2018-07-10 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-07-10
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 10.07.2018 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.  
Powrót do listy